Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/16

na wykonanie wizytówek firmowych przewidzianych do nabycia w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się pod tym linkiem

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie prosimy o wypełnienie szablonu ofertowego, który umieszczamy tutaj

 

Szanowni Państwo,

Supertour Sp. z o. o. informuje, że w ramach procedury wyboru oferty dla zapytania ofertowego z dnia 29.11.2016 roku o numerze 1/11/16, dotyczącego usługi na wykonanie wizytówek firmowych przewidzianych do nabycia w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, wybrano firmę Partner Artykuły biurowe i szkolne Usługi poligraficzne z siedzibą w Warszawie na Wykonawcę usługi ujętej w zapytaniu ofertowym.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/17

na przygotowanie projektu graficznego folderu reklamowego wraz z drukiem w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się pod tym linkiem

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie prosimy o wypełnienie szablonu ofertowego, który umieszczamy tutaj

 

Szanowni Państwo,

Supertour Sp. z o. o. informuje, że w ramach procedury wyboru oferty dla zapytania ofertowego z dnia 27.01.2017 roku o numerze 1/01/17, dotyczącego usługi przygotowania projektu folderu reklamowego wraz z drukiem, w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, wybrano firmę P.H.U. Damex – Serwis Bogusław Gałązka z siedzibą w Warszawie na Wykonawcę usługi ujętej w zapytaniu ofertowym. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/17

na przygotowanie graficzne i programistyczne responsywnej strony internetowej w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się pod tym linkiem

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie prosimy o wypełnienie szablonu ofertowego, który umieszczamy tutaj

 

Szanowni Państwo,

Supertour Sp. z o. o. informuje, że w ramach procedury wyboru oferty dla zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 roku o numerze 1/02/17, dotyczącego usługi na przygotowanie graficzne i programistyczne responsywnej strony internetowej w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, wybrano firmę Synermedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Wykonawcę usługi ujętej w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/17

na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie pamięci USB typu pendrive w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się pod tym linkiem

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/04/17 z dnia 04.04.2017 r. 

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie prosimy o wypełnienie szablonu ofertowego, który umieszczamy tutaj

 

Szanowni Państwo,

Supertour Sp. z o. o. informuje, że w ramach procedury wyboru oferty dla zapytania ofertowego z dnia 04.04.2017 roku o numerze 1/04/17, dotyczącego usługi na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie pamięci USB typu pendrive w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, nie wybrano żadnego Wykonawcy usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego, z uwagi na brak złożonych ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/17

na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie pamięci USB typu pendrive w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się pod tym linkiem

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie prosimy o wypełnienie szablonu ofertowego, który umieszczamy tutaj

 

Szanowni Państwo,

Supertour Sp. z o. o. informuje, że w ramach procedury wyboru oferty dla zapytania ofertowego z dnia 14.04.2017 roku o numerze 2/04/17, dotyczącego usługi na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie pamięci USB typu pendrive w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, wybrano firmę JAREER Jarosław Szumiło z siedzibą w Warszawie na Wykonawcę usługi ujętej w zapytaniu ofertowym.