Programy operacyjne

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Firma Supertour Sp. z o.o. zrealizowała projekt "Rozszerzenie współpracy Supertour Sp. z o.o. z partnerami poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany danych", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Celem projektu było wdrożenie zautomatyzowanej komunikacji w relacjach z partnerami biznesowymi oraz uruchomienie elektronicznej wymiany dokumentów poprzez ustandaryzowanie procesów biznesowych pomiędzy wszystkimi partnerami. Osiągniecie wskazanego celu było możliwe dzięki wdrożeniu dedykowanego dla branży turystycznej, modułowego rozwiązania informatycznego klasy B2B.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.2. Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”.

Firma Supertour Sp. z o.o. realizuje projekt "Ekspansja firmy SUPERTOUR na rynki zagraniczne.", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji działalności firmy Supertour poprzez zaznaczenie jej obecności na wybranych rynkach zagranicznych, którymi są: Niemcy, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Dania. Osiągniecie wskazanego celu będzie możliwe dzięki podjęciu szeregu działań dedykowanych promocji swojej oferty, a także zachęceniu zagranicznych klientów do rozpoczęcia współpracy. 

Na wspomniane działania będą się składać między innymi: 

1. Udział w zagranicznych targach turystycznych o zasięgu międzynarodowym. 

2. Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych. 

3. Promowanie oferty Firmy w zagranicznej prasie branżowej. 

4. Zakup materiałów reklamowych, które będą wykorzystywane podczas targów oraz misji gospodarczych.

5. Modernizacja strony internetowej dedykowanej klientom zagranicznym.