Programy operacyjne

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.2. Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”.

Firma Supertour Sp. z o.o. realizuje projekt "Ekspansja firmy SUPERTOUR na rynki zagraniczne.", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji działalności firmy Supertour poprzez zaznaczenie jej obecności na wybranych rynkach zagranicznych, którymi są: Niemcy, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Dania. Osiągniecie wskazanego celu będzie możliwe dzięki podjęciu szeregu działań dedykowanych promocji swojej oferty, a także zachęceniu zagranicznych klientów do rozpoczęcia współpracy. 

Na wspomniane działania będą się składać między innymi: 

1. Udział w zagranicznych targach turystycznych o zasięgu międzynarodowym. 

2. Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych. 

3. Promowanie oferty Firmy w zagranicznej prasie branżowej. 

4. Zakup materiałów reklamowych, które będą wykorzystywane podczas targów oraz misji gospodarczych.

5. Modernizacja strony internetowej dedykowanej klientom zagranicznym.